حقوق ماهیانه نقشه بردار سه شنبه دوازدهم مهر ۱۳۹۰ 3:23

یک نقشه بردار چنانچه در یک شرکت(مشاور یا پیمانکار) مشغول به کار شود باتوجه به نوع مسئولیت و در ازای انجام خدمات نقشه برداری از شرکت مبلغی را به صورت ماهیانه که در قراردادی که شرکت با وی تنظیم کرده است دریافت می کند. نکته جالب توجه این است که این حقوق با توجه به سابقه٬ مدرک ٬ مسئولیت ٬  سختی کار ٬ موقعیت جغرافیایی ٬  ساعات کاری و یک سری از معیار های دیگر  مانند دادن وظایف بیشتر و بعضی پیشنهادات که از طرف شرکت تبیین می شود متفاوت می باشد . بطوری که این تفاوت حقوق ممکن است از ۱۰٪ تا ۳۰٪ متغییر باشد البته باید به این نکته توجه داشت که این تفاوت حقوق جدای از موقعیت جغرافیایی و ضریب منطقه ای خیلی بوده  و بیشتر به صورت توافقی می باشد .جدای از مسئله تفاوت حقوق مسائل دیگری نیز مانند : پایین بودن حقوق و دیرکرد پرداخت حقوق و پایین بودن نرخ ساعات اضافه کاری و عدم اعمال بعضی ضرایب در مقدار حقوق نیز مطرح می شود که هر یک به صورت جداگانه نیاز به بحث و بررسی  دارد .

به نظر شما بهترین سطح برای حقوق  ماهیانه یک نقشه بردار اجرایی پروژه چه مقدار می باشد ؟

گزینه اول ) ۶۰۰۰۰۰۰ ریال

گزینه دوم ) ۷۵۰۰۰۰۰ ریال

گزینه سوم ) ۹۰۰۰۰۰۰ ریال

گزینه چهارم ) ۱۲۰۰۰۰۰۰ ریال

نوشته شده توسط مهندس شهرام نعمانی  | لینک ثابت |